clothing

Clothing

 

pants.png

Pants - 裤子 (kù zi)

Jeans -  牛仔裤 (niú zǎi kù)

Shorts - 短裤 (duǎn kù)

pajamas.png

Pajamas - 睡衣 (shuì yī)

hat.jpg

Hat / Cap-帽子 (mào zi)

slipper.png

Slippers - 拖鞋 (tuō xié)

Illustrations by huazhongwen.com

 

Advertisements